برای نازنین
 
سخن حکیمانه

سخن نیک را از گوینده آن بیاموز، هرچند خودش به آن عمل نکند. (امام محمد باقر)


نظرات | ۱۳٩٠/۳/۳ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example