برای نازنین
 
پنج تا یک

امروز 911111 است. پنج تا 1 داره! در تقویم شمسی هر 10 سال و گاهی هر 20 سال یک بار این اتفاق میفته. دفعه قبل 811111 بوده. 11 بهمن 1411 شمسی (یعنی 111111) هم شیش تا 1 داره که البته هنوز بیست سال تا اون روز مونده. تا 111111 لحظه لحظه زندگیتان سرشار از شادی باد!


نظرات | ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example