برای نازنین
 
عکسی از میان بهترین عکس‌های خبری نیم قرن

جولای 1974 ، بوستون آمریکا: یک زن و یک دختر خودشان را از یک ساختمان در حال اشتعال به پایین پرت می‌کنند.


نظرات | ۱۳۸٥/۱٢/٥ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example