برای نازنین
 
محمود رفت...

روز گذشته با تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، دوران زمامداری محمود احمدی نژاد رسماً پایان یافت.


نظرات | ۱۳٩٢/٥/۱۳ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example