برای نازنین
 
تنها صداست که می ماند

خالق صداهای خاطره انگیز کودکیمان، هفته گذشته از بین ما رفت. اصغر افضلی نقشهای زیادی را با صدای رنگین کمانی خود ماندگار ساخته بود: وروجک و آقای نجار (وروجک)، گوریل انگوری (بیگلی بیگلی)، کارآگاه گجت، قلعه هزاراردک، رابین هود (پرنس جان)، پسر شجاع (روباه)، بلفی و لی‌لی‌بیت (عموی بلفی)، گربه های اشرافی (ادگار)، لورل و هاردی (استنلی لورل)، هزاردستان (به جای جهانگیر فروهر)، دایی جان ناپلئون (به جای مادر آسپیران غیاث آبادی با بازی پروین سلیمانی) و ... . به پاس تمام خاطراتی که از او داریم و لبخندهایی که بر لبان کودکان ایرانی نشاند، یادش را گرامی می داریم. روانش شاد


نظرات | ۱۳٩٢/٦/۱٥ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example