برای نازنین
 
یک عضو کنگره آمریکا آب باقی مانده از لیوان آب پاپ را برای تبرک با خود برد

 

به گزارش عصرایران به گزارش خبرگزاری آلمان، پاپ فرانسس تنها کسی نبود که از لیوان آبی که در جلسه کنگره آمریکا جلویش گذاشته شد، نوشید بلکه یکی از اعضای دموکرات کنگره باقی مانده آب خورده شده توسط پاپ را برای تبرک با خود برد.

"باب برادی" عضو دموکرات کنگره که یک کاتولیک مذهب است در گفتگو با روزنامه "فیلادلفیا دیلی" گفت: به محض اینکه پاپ، کنگره را ترک کرد به سرعت لیوان آب باقی مانده از پاپ را در دست گرفتم و به سوی دفتر خود رفتم.

 

 برداشتن لیوان آب پاپ برای تبرک توسط عضو کنگره آمریکا


پاپ فرانسس رهبر کاتولیک های جهان روز پنجشنبه گذشته در کنگره آمریکا سخنرانی کرد.
 
این سناتور کاتولیک کنگره بعد از بردن لیوان حاوی آب باقی مانده از آب نوشیدن پاپ به دفترش، علاوه بر خود، همسر و دو نفر از کارمندان دفترش نیز برای برای تبرک از باقی مانده آب خورده شده پاپ نوشیدند.

 

برداشتن لیوان آب پاپ برای تبرک توسط عضو کنگره آمریکا

این عضو کنگره همچنین گفت که از یک سناتور دموکرات دیگر یعنی "باب کیسی" خواست به دفترش بیاید و برای تبرک، به آنها اجازه داد انگشتان خود را درون لیوان آب باقی مانده از پاپ بگذارند.

برادی گفت که با فراخواندن "باب کیسی" سناتور دموکرات کنگره به دفترش، به او و همسر و مادرش اجازه داد تا برای تبرک انگشتان خود را در آب فرو ببرند.
 
وی تاکید کرد که بقیه آب را برای چهار نوه و همچنین دختر نوه اش نگه خواهد داشت.


نظرات | ۱۳٩٤/٧/٥ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example