برای نازنین
 
قراردادهای دوره پهلوی از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی

تمام قراردادهایی که تا حالا بسته شده است در ایران - اگر از صدر مشروطه نگوییم، در زمان این دو تا سلطان، که عبارت از رضا شاه و محمدرضا شاه باشد - تمام قراردادها برخلاف قانون است و قراردادها همه باطل است، برای اینکه مجلسْ مجلس قانونی نیست تا تصویب کند؛ سلطان سلطان قانونی نیست تا مثلاً عرضه بدارد به مجلس، تا نخست وزیر تعیین کند، تا امر به فتحِ مجلس بکند. اینها همه‌روی قوانین، بایدروی قواعد باشد. اینها هیچ کدام‌روی قواعد نبوده، روی قوانین نبوده. همه این قراردادهایی که کردند، قرارداد اسلحه کردند، باطل بوده این قرارداد. بیایند پول ما را بدهند و آهنهایشان را ببرند. نفت ما را بردید پولش را بدهید؛ آهنهایتان را هم ببرید مال خودتان.

 

صحیفه امام خمینی » جلد ۵ » صفحه ۶۷

منبع: rouhollah.ir


نظرات | ۱۳٩٥/٢/٢۳ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example