برای نازنین
 
عضو شورای سردبیری کیهان: حقوق حسین شریعتمداری معادل یک سردار سپاه است

حسین شریعتمداری با حکم مقام معظم رهبری از سپاه پاسداران به موسسه کیهان آمده است.
عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان با بیان اینکه حسین شریعتمداری کادر رسمی سپاه است گفت: مدیر مسئول روزنامه کیهان هیچ نوع دریافتی از این موسسه ندارد و سازمان پرداخت حقوق وی همان سپاه است.

،حسین شمسیان عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان در گفت و گو با میزان، با اشاره به شایعه پراکنی های اخیر پیرامون فیش حقوقی حسین شریعتمداری در فضای مجازی اظهار کرد: حسین شریعتمداری با حکم مقام معظم رهبری از سپاه پاسداران به موسسه کیهان آمده است.

وی تاکید داد: مدیر مسئول روزنامه کیهان هیچ نوع دریافتی از موسسه کیهان ندارد و سازمان پرداخت حقوق وی همان سپاه است.

شمسیان متذکر شد: بر خلاف دروغ پراکنی های اخیر، حسین شریعتمداری تنها حقوق یک سردار سپاه را دریافت می‌کند و به عنوان مدیرمسئول کیهان، از این موسسه مطبوعاتی حقوقی دریافت نمی‌کند.

 

منبع: وبسایت الف


نظرات | ۱۳٩٥/٤/٢٢ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example