برای نازنین
 
لحظه ديدار

برای دیدن تو از فاصله ها گذشتم...


نظرات | ۱۳۸٦/۸/٩ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example