برای نازنین
 
دلیل توقیف روزنامه کارگزاران چه بود؟

روزنامه کارگزاران پس از انتشار 676 شماره توقیف شد. پرویزی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌‏های داخلی در گفت وگو با خبرنگار"ایلنا" با تائید خبرتوقیف روزنامه کارگزاران، در مورد علت توقیف این نشریه اظهار کرد:‌ در جلسه مورخه 11/10/87 هیات نظارت بر مطبوعات تخلفات روزنامه کارگزاران از مفاد ماده شش قانون مطبوعات مطرح شد و بر اساس تبصره ماده 12 قانون مطبوعات این نشریه توقیف و پرونده جهت پیگرد قانونی به دادگاه ارسال می‌‏شود.
وی در مورد علت توقیف افزود: این روزنامه در تاریخ 10/10/87 با درج مطلبی جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه را تطهیر و مدافعان فلسطینی را گروهی تروریست و اقدامات آنها را حرکت ضد بشری قلمداد کرده است که با پناه گرفتن در کودکستان‌‏ها و بیمارستان‌‏ها موجبات بمباران و مرگ کودکان و غیرنظامیان را فراهم کرده است.

 

منبع: خبرگزاری کار ایران


نظرات | ۱۳۸٧/۱٠/۱٢ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example