روزنامه کیهان: بنزین گران شد اروپا به عصر الاغ ها بازگشت!

روزنامه کیهان در شماره 14 فروردین ماه 91 خود نوشت:

گرانی شدید و بی سابقه بنزین باعث بازگشت الاغ ها به خیابان های اروپا شده است.
مردم اروپا که اخیرا و در پی تنش های نفتی در مناطق مختلف جهان از جمله رویارویی با ایران با گرانی بی سابقه بنزین مواجه شده اند، اخیرا چاره ای جز این ندیده اند که به الاغ سواری روی بیاورند.
آخرین ایده در این زمینه، راه اندازی «الاغ تاکسی» در برخی شهرهای اروپاست که احتمالا هدف از آن کاهش نرخ تاکسی ها با اجتناب از مصرف بنزین بوده است!
تصویر بالا مربوط به شهر «رگو امیلیا» در ایتالیاست که در یاری طلبیدن از الاغ ها پیشگام شده و در ناوگان حمل و نقل عمومی خود الاغ ها را جایگزین تاکسی ها کرده است.
مردم اروپا نیز ظاهرا از این طرح استقبال کرده اند و آن را موجب کاهش هزینه ها و حفاظت از محیط زیست می دانند.

/ 0 نظر / 13 بازدید