هنوز کورسوی امیدی هست...

کارتن خواب کرجی 60 میلیون تومان پیدا شده را بازگرداند


عروس و داماد کرجی جمعه شب گذشته، در شب عروسی خود که بیش از ۶۰ میلیون تومان طلاو جواهرشان را گم کرده بودند با تماس یک کارتن خواب معتاد به اموال خود رسیدند.
    مرد جوانی در تماس با خبرگزاری فارس گفت: در شب عروسی خود بیش از ۶۰ میلیون تومان طلاو جواهر و پول نقد را در راه تالار برگزاری مراسم و هنگام خروج از آرایشگاه در یک کیف دستی در کنار خیابان جا گذاشتم.
    وی اضافه کرد: وقتی به تالار رسیدیم عروس سراغ کیف و جواهراتش را گرفت که تازه متوجه شدم آنها را در کنار خیابان جا گذاشته ام.
    محسن تازه داماد گفت: این مساله در شب اول زندگی خیلی ناراحت کننده بود و بر روی همسرم تاثیر منفی زیادی برجا گذاشت. فکر کردم شاید کیف جواهرات را در آرایشگاه جا گذاشته ام، با آرایشگاه تماس گرفتیم اما آنها گفتند چیزی در بیرون آرایشگاه پیدا نکرده اند تا بهترین شب عروسی ام با ناراحتی سپری شود، هر چند کسی بویی از ماجرا نبرد و ظاهر خود را حفظ کردیم.
    وی ادامه داد: اما فردای عروسی مردی با تلفن همراهی که در کیف بود با برادر همسرم تماس گرفته بود و خبر پیدا شدن کیف را داده بود.
    محسن افزود: به آدرسی که یابنده داده بود رفتم و وقتی به محل رسیدم باور نمی کردم که اموالم را پس بگیرم؛ مرد معتادی که در یک ساختمان مخروبه زندگی می کرد، بدون کمترین توقع همه کیف و محتوای آن را سالم و بی نقص به من بازگرداند.
    محسن گفت: هنوز هم باورم نمی شود که کسی با آن وضع زندگی و احتیاج به پول چنین فداکاری و انسانیتی به خرج داده باشد.
    وی گفت: قدردانی مختصری از مرد معتاد کردم و خاطره عجیبی در شب و روز اول زندگی ام ثبت شد.
    وی تاکید کرد: جوانمردی و وجدان بیدار این کارتن خواب بی خانمان درس زیادی برای من و همسرم در اول زندگی بود و امیدوارم روزی بتوانم این حرکت او را جبران کنم.

"درود بر رفتار جوانمردانه آن مرد. او که شاید از اسب افتاده است، ولی از اصل نه. او نشان داد که در این وانفسای بی اعتمادی هنوز هم کورسوی امیدی هست..."

منبع

/ 0 نظر / 5 بازدید