تنها صداست که می ماند

خالق صداهای خاطره انگیز کودکیمان، هفته گذشته از بین ما رفت. اصغر افضلی نقشهای زیادی را با صدای رنگین کمانی خود ماندگار ساخته بود: وروجک و آقای نجار (وروجک)، گوریل انگوری (بیگلی بیگلی)، کارآگاه گجت، قلعه هزاراردک، رابین هود (پرنس جان)، پسر شجاع (روباه)، بلفی و لی‌لی‌بیت (عموی بلفی)، گربه های اشرافی (ادگار)، لورل و هاردی (استنلی لورل)، هزاردستان (به جای جهانگیر فروهر)، دایی جان ناپلئون (به جای مادر آسپیران غیاث آبادی با بازی پروین سلیمانی) و ... . به پاس تمام خاطراتی که از او داریم و لبخندهایی که بر لبان کودکان ایرانی نشاند، یادش را گرامی می داریم. روانش شاد

/ 0 نظر / 5 بازدید