باز بودن سفارتخانه های ایران و عراق در خاک یکدیگر در بحبوحه جنگ

در آن زمان [مهرماه 1359] گزارشهایی نوشته شد که کارکنان سفارت عراق در تهران، در پشت بام سفارت فرستنده ای کار گذاشته اند که Tu-22 های عراقی بدون آنکه به دردسر ناوبری و گذر از مسیرهای خاصی بیفتند، با ردگیری سیگنالهای آن فرستنده به تهران می رسند. موضوع باز بودن سفارتهای هر دو کشور، در حالی که خونینترین نبردها در خطوط مرزی در جریان بود، جزو مسایل شگفت انگیز جنگ تحمیلی به شمار می رود.

منبع: ماهنامه صنایع هوایی، شماره 255 (آبان ماه 1391)، ص 18

/ 0 نظر / 6 بازدید