بوسه ای در آخرين روز جنگ

عکس خبری زیر در نخستین شماره مجله Life، پس از پایان جنگ دوم جهانی و در روی جلد این مجله به چاپ رسید. خبر پایان جنگ نیز در همین شماره مجله به چاپ رسیده بود. در تصویر، یک ملوان آمریکایی به نام  Glenn McDuffie در حال بوسیدن دختری پرستار دیده می شود. محل وقوع این اتفاق میدان New York Times می باشد. سالها بعد مجله لایف McDuffie را دوباره پیدا کرد، همان لباس ملوانی را به تن او پوشاند و وی را برای عکاسی به همان میدانی برد که عکس حاضر در آنجا گرفته شده است. بعد از گذشت سالها McDuffie به یاد خاطره آخرین روز جنگ دوم جهانی دوباره در برابر دوربین عکاس مجله قرار گرفت، در حالیکه کسی از سرنوشت دختر پرستار خبری نداشت.  عکاس: Alfred Eisenstaedt / ۱۹۴۵ 

6gtbguo.jpg

منبع: aynev.blogfa.com

/ 0 نظر / 6 بازدید