غير اخلاقي ترين وعده انتخاباتي توسط کانديداي برهنه سناي بلژيک

tania003.jpg?uniq=-xpv2h4

tania-2.gif?uniq=-xpvkd6يك كانديداي زن از حزب NEE بلژيك براي جلب آراي مردم اين كشور در انتخابات سنا ، به روشي عجيب و شعاري عجيب تر رو آورده است .
به گزارش سايت اين كانديدا ، "تانيا در وكس" در پوستر هاي تبليغاتي خود با عكس هاي كاملا برهنه ظاهر شده است به گونه اي كه حتي يك تكه لباس نيز بر تن ندارد !
شعار رسمي او و حزبش در اين انتخابات ، ايجاد اشتغال براي 400 هزار بلژيكي است ، اما وعده اي كه تانيا به رأي دهندگان اين كشور داده است ، بيش از اين شعار رسمي توجهات عمومي را به وي جلب كرده است .
اين زن سياستمدار جوان در تبليغات انتخاباتي خود قول داده است با اولين 40 هزار نفري كه به او رأي دهند نوع خاصي از سكس داشته باشد!
اين موضوع از يك سو باعث توجه رسانه ها به وي شده و از ديگر سو ، وي را دستمايه تمسخر قرار داده است به گونه اي كه برخي روزنامه ها با محاسبه حداقل زمان لازم براي تحقق وعده وي ، نوشته اند كه او بايد بخش اعظم دوران سناتوري خود را به اين كار اختصاص دهد!
اين جنجال پس از آن آغاز شد كه حزب رقيب (VLD) وعده ايجاد 200 هزار و حزب PS نيز قول 260 شغل داد كه در مقابل ، حزبي كه اين زن عضو آن است ، براي پيشي گرفتن از رقبا وعده 400 هزار شغل را داد و علاوه بر آن ، كانديداي جنجالي اش نيز ، اين وعده را از طرف خود به مردم داد تا بلكه NEE بتواند برنده انتخابات شود . انتخابات در روز دهم ژوئن ( 20 خرداد) برگزار مي شود و شهروندان بلژيكي بالاي ۱۸ سال ملزم به شركت در آن هستند و الا جريمه مي شوند .

-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
برای دیدن فیلم اینجا را کلیک کنید
دو عکس تبلیغاتی این کاندیدا >> ۱   ۲
/ 0 نظر / 6 بازدید