کارنامه ایران در ادوار المپیک

مدال ها و رتبه های ایران در دوره های مختلف المپیک

دوره کشور
میزبان  طلا 
 نقره 
 برنز 
رتبه 14 1948
لندن - - 1 34 15 1952 هلسینکی - 3 4 30 16 1956 ملبورن 2 2 1 14 17 1960
رم - 1 3 28 18 1964
توکیو - - 2 35 19 1968 مکزیکو 2 1 2 19 20 1972
مونیخ - 2 1 28 21 1976 مونترال - 1 1 33 24 1988
سئول - 1 - 36 25 1992 بارسلون - 1 2 44 26 1996
 آتلانتا 1 1 1 43 27 2000 سیدنی 3 - 1 26 28 2004
 آتن 2 2 2 29 29 2008
 پکن 1 - 1 51 30 2012 لندن 4 5 3 17

/ 0 نظر / 5 بازدید