تخریب خانه های فساد در شیراز

در راستای ارتقاء طرح امنیت اجتماعی در استان فارس منازل و مراکز فساد توسط نیروی انتظامی تخریب شد. عکس های زیر از خبرگزاری فارس تخریب مراکز فساد در این استان را نشان می دهد.


منبع: عصر ایران

/ 0 نظر / 7 بازدید