مبارک : قذافی امام موسی صدر را به شهادت رساند

به نوشته روزنامه کیهان، دیکتاتور مخلوع مصر در جدیدترین یادداشت ها از شهادت امام موسی صدر و همراهانش به دست «معمر قذافی» دیکتاتور سرنگون شده لیبی خبر داده است.
«حسنی مبارک»، رئیس جمهور مخلوع مصر در دوازدهمین قسمت از یادداشت های خود که روزنامه مصری «روز الیوسف» آنها را چاپ و منتشر می کند، مدعی شده است که سرهنگ قذافی، امام موسی صدر را در لیبی پس از یک مشاجره کشته است.
مبارک در یادداشت های خود می نویسد: قذافی امام موسی صدر را به شام دعوت کرد و در آن هنگام نوار صوتی را برای وی پخش کرد که از مصر به دست او رسیده بود.
رئیس جمهور مخلوع مصر در ادامه ادعاهای خود می افزاید: در این نوار صوتی امام موسی صدر انور سادات، رئیس جمهور معدوم مصر را تهدید کرده بود که لیبی را به سرنوشتی چون لبنان دچار خواهد کرد و پس از آن مشاجره ای کلامی بین امام موسی صدر و قذافی درگرفت، از آن زمان بود که قذافی و نیروهایش امام موسی صدر و همراهانش را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
مبارک می افزاید: قذافی بعد از این حادثه دستور کشتن فوری امام موسی صدر را صادر کرد. اما پیش از آن به زیر دستان خود دستور داد ابزار شکنجه را حاضر کنند خود شخصا امام را شکنجه داد، امام موسی صدر پس از 4 ساعت شکنجه از هوش رفت.
رئیس جمهور مخلوع مصر در این یادداشت ها مدعی شده است: قذافی در نهایت به زیردستان خود دستور داد، امام و همراهانش را به قطعه های سنگین آهنی بسته و آنان را به داخل دریای مدیترانه و در آخرین منطقه مرزی آب های لیبی بیندازند.
مبارک تاکید می کند که پیکر امام موسی صدر و همراهانش در دریا از بین رفته است و قذافی پس از آن همه شاهدان این ماجرا را به قتل رساند و غیر از خودش هیچ شاهد دیگری در این باره وجود ندارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید