برخورد با استفاده کنندگان از چكمه‌هاي بلند و شلوارهاي تنگ و چسبان

boot.jpgفرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ گفت: با توجه به شرايط خاص نوع پوشش در فصل پاييز و زمستان، بزودي طرح برخورد با بدحجابي، بدپوششي و پوشش نامناسب زمستاني در تهران به اجرا درمي‌آيد.


به گزارش ايرنا، سردار"احمدرضا رادان" روزشنبه ( ۱۰/۰۹/۸۶ ) در جمع خبرنگاران افزود: اجراي اين طرح در راستاي ادامه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در دستور كار "فاتب" قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: دراين طرح باهمه كساني كه ازچكمه‌هاي بلند و شلوارهاي تنگ و چسبان استفاده مي‌كنند برخورد مي‌شود.

وي اظهارداشت: پوشيدن لباس و مانتوهاي تنگ و چسبان، استفاده از چكمه‌هاي بلند و شلوارهاي كوتاه كه داخل چكمه باشد،روسري و شال‌هاي كوتاه كه موي سر را نپوشاند و مغاير با پوشش اسلامي باشد ممنوع و پليس با استفاده‌كنندگان برخورد مي‌كند.

وي تاكيدكرد: استفاده از كاپشن‌هاي كوتاه ومانتوهاي كوتاه وتنگ كه حداقل تا زانو را نپوشاند نيز مشمول اجراي طرح برخورد بدحجابي و بدپوششي قرار مي‌گيرد.

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ گفت: همه كساني كه از كاپشن كوتاه استفاده مي‌كنند بايد حتما زير آن مانتو بلند بپوشند درغيراين صورت باآنها برخورد مي‌شود.

سردار رادان خاطرنشان كرد:اجراي اين طرح ازاوايل هفته آينده بصورت گسترده در همه مناطق تهران بزرگ آغاز و باهرنوع پوشش نامناسب فصل زمستان و پاييز برخورد قاطع مي‌شود.

به گفته وي، استفاده از كلاه بدون روسري و مقنعه نيز ممنوع بوده و باهمه كساني كه از اين نوع پوشش استفاده نمايند برخورد مي‌كنيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

به گزارش ایسنا، مرحله جديد طرح ارتقاء امنيت اجتماعي از شنبه هفدهم آذرماه در پايتخت كليد خورد.

سردار احمدرضا رادان در جلسه توجيهي كه با حضور نيروهاي بكارگرفته شده در گشتهاي ارشاد برگزار شد، فعاليت نيروها در اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي را همرديف مجاهدت در دوران جنگ توصيف كرد و افزود: هر چقدر هم سرزنش كردند، شما مصمم‌تر شويد، منتظر تعريف و تمجيد نباشيد، بايد ناسازگاري‌ها و خبرسازي‌ها را به جان بخريم؛ چون مردم به شدت راضي هستند، اما اين كافي نيست و نبايد قانع شويم، ما بايد راهمان را ادامه دهيم.

خبرنگاري پرسيد: «چندي پيش رييس عقيدتي سياسي ناجا اعلام كرد كه در برخورد با نوع پوشش، شرع مدنظر قرار مي‌گيرد، نه عرف! بر اين اساس استفاده از پوتين‌هاي بلند چه تناقضي با احكام شرعي دارد؟» />

سردار رادان پاسخ داد: پوتين بر روي شلوار از لحاظ شرعي نوعي تبرج به شمار مي‌رود و بر اين اساس با توجه به اين كه تبرج از مصاديق بد پوششي است، با اين قبيل موارد نيز برخورد خواهد شد، چراكه براي نمونه قرار گرفتن چكمه بر روي شلوار به دليل نشان دادن بخشي از برجستگي‌هاي بدن از مصاديق شرع است و تبرج به حساب مي‌آيد.

/ 0 نظر / 6 بازدید