بدون شرح!

طرح روی جلد مجل همشهری جوان مورخ ٢٢/١/٨٨

/ 1 نظر / 4 بازدید
شایان نجاتی

سلام در کلبه آبی شعر و احساس به انتظار مینشینیم تا با حضور مهربانتان کلبه منو با محبت آذین نمایید! شما رو به خوندن ترانه بیا دعوت میکنیم تا سلامی دیگر بدرود