بازداشت متهم اصلىفيلم خصوصى يك بازيگر

روزنامه ايران-۲۸/۸/۸۵

متهم اصلى فيلم خصوصى يك بازيگر كه از كشور خارج شده بود، در عمليات مأموران پليس امنيت تهران دستگير شد.
سردار محمدرضا عليپور، رئيس پليس امنيت تهران با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: پس از تكثير وتوزيع سى دى هاى خصوصى يك بازيگر و حساسيت اين موضوع به دستور دادستان تهران اين پرونده در اختيار پليس امنيت تهران بزرگ قرار گرفت و مأموران ما در اقدامات اطلاعاتى و عملياتى موفق به دستگيرى چند نفر از عوامل اصلى تكثير و توزيع اين فيلم شدند.
وى ادامه داد: از آنجا كه رسيدن به ريشه هاى اصلى انتشار اين فيلم نيازمند دستگيرى و تحقيق از شخصى كه در اين فيلم در كنار هنر پيشه زن حضور داشت بود لذا مأموران پليس امنيت با به كارگيرى توانمندى هاى خود و باهماهنگى دادستان تهران تحقيقات گسترده اى را در اين زمينه آغاز كردند. تحقيقات نشان مى داد اين شخص ۲۵ ساله و دانشجو است و روز ۲۷ مهرماه سال جارى به قصد ارمنستان جهت تحصيل و كار در ايروان از كشور خارج شده است.

زهرا اميرابراهيمي 

وى ادامه داد: با استفاده از شگردهاى پليسى تمام اقدامات را براى بازگرداندن او انجام داديم تا اين كه روز پنجشنبه ساعت ۱۴ و ۳۰  دقيقه اين شخص در فرودگاه در اختيار پليس ايران قرار گرفت. صبح ديروز نيز با انتقال وى به كشور دستور بازداشت او از سوى دادستان صادر شد.
هم اكنون او در اختيار پليس امنيت تهران است. سردار عليپور در ادامه با اعلام اين كه هنوز اين پرونده نياز به بررسى دارد، گفت: با دستگيرى اين شخص كه حلقه مفقود اين پرونده بود و اعترافات او به زودى عوامل اصلى تكثير و توزيع اين فيلم دستگير خواهند شد.
وى افزود: متهم در تحقيقات نخست اعلام كرده است كه با اين هنرپيشه ۳ سال قبل آشنا شده و در آن زمان محرم بوده اند و هيچ دخالتى در تكثير و توزيع اين سى دى ها نداشته است.
رئيس پليس امنيت در ادامه با اعلام اين موضوع كه اين شخص دستيار كارگردان است، افزود: هنوز ابهام هاى زيادى در اين پرونده وجود دارد كه به زودى با انجام تحقيقات و بازجويى از وى نتايج آن به اطلاع مردم خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در خاتمه جلسه متهم از پشت شيشه و داخل يك راهرو از برابر خبرنگاران عبور داده شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید